กีฬากรีฑา

กรีฑาถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของโลกกีฬา 1 ซึ่งกรีฑาเกิดขึ้นมาพร้อมกับวิวัฒนาการของมนุษย์เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นมนุษย์ของเราจะต้องอาศัยการวิ่งเพื่อที่จะอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งให้ผลจากสัตว์ร้ายหรือจะเป็นการวิ่งไล่จับสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารซึ่งเมื่อถ้าหากนำมาเทียบกับการเป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันนี้แล้วก็เปรียบเสมือนเป็นการวิ่งประเภทต่างๆที่นอกเหนือจากการวิ่งแล้วก็ยังมีกีฬาประเภทของการกระโดดหรือการใช้อาวุธต่างๆซึ่งกีฬาประเภทต่างๆเหล่านี้เกิดมาในยุคสมัยของอดีตที่มีการหาอาหารโดยการล่าสัตว์และการสร้างอาวุธเป็นของตัวเองซึ่งกีฬาประเภทนี้จึงถือว่าเป็นกีฬาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในบรรดาทั้งหลายเพราะกีฬาประเภทกรีฑาเป็นประเภทของกีฬาวิ่งตั้งแต่เด็กมาเราก็ขึ้นมากับการดูแลกันจึงทำให้การวิ่งเข้าสู่ระดับโลกได้อย่างเดียวกัน

กีฬาประเภทกรีฑา ก็ได้แบ่งออกเป็นหลายๆประเภทด้วยกันซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอกีฬากรีฑามันมีกี่ประเภทกัน

1. กรีฑาประเภทลู่ ซึ่งกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่จะต้องทำการแข่งขันบนทางวิ่งหรือลู่วิ่งที่จะมีระยะทางเป็นตัวกำหนดการแข่งขันกีฬาประเภทนี้โดยกีฬาประเภทนี้จะใช้การวิ่งเป็นตัวตัดสินว่าใครจะแพ้หรือชนะซึ่งกรีฑาประเภทลูกจะแบ่งออกเป็นการวิ่งระยะสั้นคือไม่เกิน 400 เมตร การวิ่งระยะกลางสื่อการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป การวิ่งระยะไกลคือการวิ่งระยะทางมากกว่า 1500 เมตรขึ้นไป หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นการวิ่งมาราธอน การวิ่งผลัด เป็นการแข่งขันประเภทชุดซึ่งแต่ละทีมจะมีผู้เล่นในการแข่งขันแต่ละทีมในจำนวนที่เท่าๆกัน ต่อมาเป็นการวิ่งข้ามรั้ว การวิ่งตามลู่วิ่งที่มีกำหนดไว้แต่จะเป็นการข้ามสิ่งกีดขวางขนาดความสูงและจำนวนน้อยที่ใช้ในการแข่งขันที่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการแข่งขันวันนี้

2. กรีฑาประเภทลาน นิทานอาเซียนการเป็นพิษค่ะพี่ต้นแข่งกันในสนามตัดสินแพ้ชนะกันด้วยระยะทางอาจเป็นความไกลหรือความสูง แบ่งออกเป็นประเภทที่ตัดสินด้วยความไกลก็จะได้แก่การกระโดดไกล ทุ่มลูกน้ำหนัก ขว้างค้อน ขว้างจักร พุ่งแหลน ประเภทต่อมาเป็นประเภทที่ตัดสินกันด้วยความสูงได้แก่การกระโดดสูง การกระโดดค้ำ

3.กรีฑาประเภทผสม กรีฑาประเภทผสมน้ำเป็นการแข่งขันกรีฑาประเภทการแข่งขันภายในโลกและบานเป็นบางส่วนซึ่งนำมาเป็นส่วนผสมกันโดยจะแบ่งประเภทการแข่งขัน ประเภทชาย และประเภทหญิง และสำหรับกรีฑาประเภทผสมผู้ชนะคือคนที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันได้แต่ถ้าไม่เข้าแข่งขันหรือไม่ทำการทดลองแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็ถือว่าเลิกการแข่งขันไปแล้ว