ทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล

ในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทผู้เล่นต้องศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการเล่นวอลเลย์บอลเสียก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการการ สำหรับใครที่อยากจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจะต้องมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นเหล่านี้ มาดูกันเลยว่าทักษะในการเล่นวอลเลย์บอลมีวิธีการและมีความสำคัญอย่างไร

ทักษะการอันเดอร์วอลเลย์บอล

ให้ผู้เล่นหงายมือทั้งสองข้างแล้วเอามือหนึ่งไปวางช้อนทับอีกมือหนึ่งโดยให้นิ้วหัวแม่มือชิดติดกัน คือใช้มือใดมือหนึ่งกำหมัดและใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัดเอาไว้โดยที่ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองขนานชิดติดกัน

วิธีการอันเดอร์

  1. ให้ยืนแยกเท้า โดยที่ยื่นเท้าใดเท้าหนึ่งออกไปข้างหน้าให้ช่วงเท้าห่างกัน ประมาณ 1 ช่วงไหล่
  2. ให้ย่อเข่าลงให้อยู่ในระดับพอดีคือ ย่อให้หัวเข่าเลยปลายเท้าออกมาเล็กน้อย แล้วก้มลำตัวลงให้หัวไหล่อยู่ในแนวระดับของหัวเข่า
  3. ให้ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักตัวไว้ที่ปลายเท้าทั้งสองข้าง ตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้า ใต้ฝ่าเท้า
  4. ให้จับมือในท่าที่ถูกต้องคือแขนทั้งสองข้างจะต้องเหยียดตึง ตามองตรงไปที่ลูกวอลเลย์บอล

ทักษะการส่ง( เซ็ท )

  1. ให้ยกมือทั้งสองขึ้นมาประมาณหน้าผาก โดยให้มือทั้งสองอยู่ห่างจากใบหน้าประมาณ 1 กำมือหรือ 10 เซนติเมตร
  2. ให้กางนิ้วออกงอนิ้วเล็กน้อยพอประมาณและกางข้อศอกออกเล็กน้อย ข้อศอกต้องอยู่ในระดับที่เสมอไหล่หรือสูงกว่าไหล่เล็กน้อย
  3. ให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ลูกวอลเลย์บอลจะตก โดยให้ลูกบอลอยู่เหนือศีรษะประมาณบริเวณหน้าผาก
  4. ให้ย่อเข่า ยกมือขึ้นให้สัมผัสกับลูกวอลเลย์บอลให้นิ้วมืออยู่ห่างจากหน้าผาก 20 เซนติเมตร

ทักษะการตบลูกวอลเลย์บอล

ผู้เล่นต้องวิ่งเข้าไปหาจุดที่จะทำการตบ เตรียมกระโดดให้ตัวเองอยู่ห่างจากจุดที่ลูกวอลเลย์บอลจะตกประมาณ 1 ฟุต แล้วกระโดดเหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหลังงอเข่าเล็กน้อยและเหวี่ยงแขนทั้งสองกลับข้างหน้า พร้อมกับถีบเท้าทั้งสองกระโดดลอยตัวขึ้นตรงๆโดยให้ยกแขนขวาขึ้นและเงื้อไปข้างหลัง งอแขนลงเล็กน้อย มือต้องแบ ตาต้องมองตรงไปที่ลูกวอลเลย์บอลตลอดเวลา ในจังหวะที่จะตบ ให้กดไหล่ซ้ายลง พร้อมกับออกแรงตบลูกวอลเลย์บอลให้สุดแรงและส่งลงมาที่ข้อมือ ศอก ไหล่ และลำตัว ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองในท่าที่ย่อตัว

ทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล

การเสิร์ฟแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

  1. การเสิร์ฟลูกมือล่าง
  2. การเสิร์ฟลูกมือบน

ทักษะการสกัดกั้น( ป้องกันการตบ )

ให้ยืนแยกเท้าออกประมาณ 1 ช่วงไหล่  ยกมือทั้งสองข้างขึ้นกางฝ่ามือออก งอเข่าลงเล็กน้อย มองตรงไปข้างหน้าจับตาดูที่ลูกวอลเลย์บอลแล้วให้กระโดดขึ้นเพื่อสกัดกั้นลูกตบของฝ่ายตรงข้าม